Zkoušečka napětí a fází Z10 - RAMI CZ
Zásuvkové rozvodnice RAMI - Rami CZ - elektrotechnologie a elektronika

Zkoušečka napětí a fází Z10

Specifikace: Zkoušečka RAMI Z10 je přístroj pro využití v celé řadě měření velikosti stejnoměrného a střídavého napětí v rozsahu nízkého napětí.

Upozornění: Zkoušečku je možné zatížit i nejvyšší zátěží na neomezeně dlouhou dobu. Přiložením kovového zkušebního hrotu zkoušečky nebo přiložením zkušebního hrotu v rukojeti (je lhostejné kterým) na měřený bod nebo vodič se střídavým napětím je zajištěno, že na zkušebních hrotech, které nejsou využity pro měření není a ani nezůstává žádné napětí ani žádný zbytkový náboj!

Popis: Zkoušečka napětí RAMI Z10 vyrobena z materiálu, který se vyznačuje vysokou pevností a houževnatostí, odolností proti minerálním olejům, pohonným hmotám, chlorovaným uhlovodíkům, běžným rozpouštědlům a zásadám. Je odolný proti vodě a stálostí v prostředí slabých kyselin. Zkoušečka RAMI Z10 je optoelektronickou verzí signalizace založenou na napěťovém děliči napětí. Zobrazení je prováděno doutnavkou na principu vn výboje – indikace a sled fází, svítivými diodami LED – úroveň stejnosměrného nebo střídavého napětí v rozsahu 12V-400V AC/DC a zvukovou signalizací. Zkoušečka se skládá z těla, zkušebního hrotu a propojovacího vedení se zajištěním proti vytažení a ukroucení. Vlastní měření napětí se provádí výhradně kovovými zkušebními hroty a to uchopením těla zkoušečky jednou rukou a druhou uchopením rukojeti zkušebního hrotu. Měření je možné provádět také se zasunutým zkušebním hrotem do příchytky a využít rozteče odpovídající zásuvce.

Provozní režimy:
Zkouška napětí, určení polarity.
Zkouška fáze.
Určení sledu fází.

Technická data:
rozměry (d x š x v): 205 x 45 x 20 mm
materiál obalu: SPOLAMID 6 GF 30 RAL 3000, 30% chemicky upravené skelné vlákno
elektrická pevnost obalu: 35 kV/mm
rozsah jmenovitého napětí: 12V-400V AC/DC
frekvenční rozsah: 0-60Hz
odolnost proti špičkovému napětí: 4kV
vnitřní odpor: 150 kohm
proudový odběr: 0,030 A
fázová zkouška napětí větší než: 85V
hystereze měření: 15%
krytí: IP 64
délka propojovacího vedení: 1 m
hlasitost akustického signálu: 60dB
doba měření: neomezená
provozní teplota: -15 °C až +60°C
vlhkost: 20% až 98% hmotnost: 0,1 kg

Prohlášení o shodě CE
Výrobek splňuje požadavky norem IEC 61243-3, ČSN 36 0600-1, ČSN 36 0600-2-1

Koupit v E-shopu
Produktový list