Revizní normy - RAMI CZ
Zásuvkové rozvodnice RAMI - Rami CZ - elektrotechnologie a elektronika

Revizní normy

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí Revizní lhůty v rocích
 základní, normální 5
 venkovní, pod přístřeškem 4
 studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozníagresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 3
 s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
 mokré, s extrémní korozní agresivitou 1

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení Revizní lhůty v rocích
 zděné, obytné a kancelářské budovy 5
 rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení 3
 prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
 objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti 2
 pojízdné a převozné prostředky 1
 prozatimní zařízení staveniště 0,5

 

 Lhůty pravidelných revizí hromosvodů
Druh objektu Revizní lhůty v rocích
 objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
 ostatní 5

 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání podle ČSN 33 1600 ed. 2
Lhůty pravidelných revizí
 Skupina Držené v ruce Ostatní nepřipevnění spotřebiče
A vždy před vydáním uživateli
B 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíce
C 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
D 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti