Moduly na DIN lištu - RAMI CZ
Zásuvkové rozvodnice RAMI - Rami CZ - elektrotechnologie a elektronika

Moduly na DIN lištu


Akustické signálky řady AB-1

Charakteristika: AB-1 stálý tón, P-AB-1 přerušovaný tón. Akustický signál AB-1 je velmi dobře slyšitelný i v hlučnějším prostředí. P-AB-1 je vhodný do tichého prostředí ve kterém signalizace nepůsobí rušivě.
Provozní napětí: 5V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 6-20 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Akustické signálky řady AB-2

Charakteristika: AB-2 stálý tón, P-AB-2 přerušovaný tón, AB+PAB-2 stálýa apřerušovaný tón. Akustický signál AB-1 je velmi dobře slyšitelný i v hlučnějším prostředí.
Provozní napětí: 5V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 6-20 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list

 


Melodický zvonek MB-1

Charakteristika: Trojmelodický zvonek MB-1 je určen do bytů pro příjemnou akustickou signalizaci (tři různé melodie a možnost střídání jednotlivých melodií).
Provozní napětí: 6V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 50-300 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Indikační svítidlo IL-1

Charakteristika: IL-1 obsahuje jednu LED.
Provozní napětí: 3V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 5-20 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Akustické signálky řady IL-3

Charakteristika: IL-3 obsahuje tři LED s jedním společným vodičem (N). LED je možno zapojit samostatně pro indikaci tří oddělených napětí.
Provozní napětí: 3V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 3V x 5-20 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Impulzní relé IR-1

Charakteristika: IR-1 (impulsní relé, paměťové relé) slouží pro ovládání impulzním povelem (tlačítky) z více míst. Používají se nejen jako schodišťový spínač, ale i pro ovládání zařízení, které je nutno ovládat z více míst. Počet tlačítek je prakticky neomezen a není stanoven samotnou konstrukcí IR-1. Všechny ovladače mohou být po trase paralelně spojeny, čimž se ušetří elektrické rozvody a zároveň odpadá složitý systém propojování schodišťových a křížových vypínačů.
Provozní napětí: 12V - 60V DC (dle objednávky), 12V - 230V AC (dle objednávky)
Proudový odběr: 35mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Výkonové relé PR-1

Charakteristika: PR-1 slouží k ovládání zátěže stejnosměrným napětím 12V - 48V nebo střídavým napětím 12V - 230V. Sepnutí relé je indikováno LED diodou. Výhodou je nízký proudový odběr typicky do 20mA. V provedení 230V je AC je levnější alternativou pro stykače, tam kde to parametry PR-1 dovolí.
Provozní napětí: 12V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 20 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Hlídač odběru proudu PC-2, 10

Charakteristika: PC-2, PC-10 slouží k hlídání odběru proudu. teče-li hlídanou zátěží proud (Lin-Lout), sepne se v hlídači relé. Sepnutí relé je indikováno LED diodou. PC-2, PC-10 se zapojuje do série s hlídanou zátěží., je odolné proti proudovým špičkám. Pozn. trvalý hlídaný proud 3A; 10A max. 5min. s 15min přestávkou.
Provozní napětí: 12V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 25 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Napájecí zdroje PS - 6-24V

Charakteristika: Napájecí zdroje jsou schopny nahradit drahé předimenzované zdroje levnějším řešením. Zdroj má výstupy se střídavým a stejnosměrným nestabilizovaným napětím. Výstupní napětí uvedená v technických datech jsou měřena při maximálním výstupním proudu. Doporučujeme použít pojistku odpovídající výstupnímu proudu.
Provozní napětí: 230V AC
Výstupy: viz. produktový list

Koupit v E-shopu
Produktový list


Hlídač napětí MV-3f

Charakteristika: MV-3f slouží k signalizaci poklesu napětí některé z fází pod stanovenou hranici (185V), pro spolehlivou činnost je vybaven hysterezí. Napětí fází nad 185V je indikováno třemi LED "L1, L2, L3" a LED "PROVOZ". Kontakt relé je přepnut do pracovní polohy (relé přitaženo, kontakt přepnut). Pokles napětí nebo pokles některé z fází (i všech fází) je indikováno zhasnutím přislušné LED ("L1, L2, L3" a LED "PROVOZ") a připnutí kontaktu relé do klidové polohy. MV-3f je možné použít ke pro sledování sledování jedné fáze pospojováním L1, L2 a L3.
Provozní napětí: 230V AC, Prahové napětí: 185V
Proudový odběr: 100 mA

Koupit v E-shopu
Produktový list

 


Hlídač zaplavení FG

Charakteristika: FG slouží pro hlídání hladin fekálních jam, studní, různých nádrží apod. Výhodou FG je jedniný pár sond, což usnadňuje jeho použití. Zařízení není možné používat pro hořlavé kapaliny, oleje a obdobné nevodivé kapaliny. Vhodné sondy jsou sondy RAMI jedna dvojitá nebo dvě jednoduché. Podrobnosti viz. produktový list.
Provozní napětí: 12V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 230V - 10 mA, 24V - 50mA

Koupit v E-shopu
Produktový list

 


Hlídač hladiny LG

Charakteristika: LG slouží k hlídání horní a dolní hladiny vodivé kapaliny. Ovládané čerpadlo udržuje hladinu vody v nádrži mezi horní a dolní sondou. Zařízení není možné používat pro hořlavé kapaliny, oleje a obdobné nevodivé kapaliny. Podrobnosti viz. produktový list.
Provozní napětí: 12V - 230V AC (dle objednávky)
Proudový odběr: 230V - 10 mA, 24V - 50mA

Koupit v E-shopu
Produktový list


Dvojitá sonda pro hlídače SD

Charakteristika: Kontakty sond jsou pro zajištění dlohé životnosti vyráběny z kvalitní nerezové oceli. Přívodní vodiče jsou ke kontaktům připájeny a spoje jsou spolehlivě chráněny velkým množstvím zalévací hmoty. Dvojité sondy jsou vhodné proo použití s hlídačem zaplavení FG. Sondy ( a vodivostní hlídače hladin) není možné používat pro hořlavé kapaliny, oleje a obdobné nevodivé kapaliny.
Připojovací kabel: 2x0.5mm, délka kabelu 5m standardně, ostatní délky na objednávku.

Koupit v E-shopu
Produktový list


Jednoduchá sonda pro hlídače SJ

Charakteristika: Kontakt sond jsou pro zajištění dlohé životnosti vyráběny z kvalitní nerezové oceli. Přívodní vodiče jsou ke kontaktům připájeny a spoje jsou spolehlivě chráněny velkým množstvím zalévací hmoty. Použitím jednoduchých samostaných sond se dosáhne zvýšené odolnosti proti nežádoucím svodům při použití v tvrdých a silně znečištěných vodách (septiky). Sondy ( a vodivostní hlídače hladin) není možné používat pro hořlavé kapaliny, oleje a obdobné nevodivé kapaliny.
Připojovací kabel: 2x0.5mm, délka kabelu 5m standardně, ostatní délky na objednávku.

Koupit v E-shopu
Produktový list


Odstraňovač vodního kamene LM

Charakteristika: Odstraňovače vodního kamene slouží k omezení nárustu vodního kamene. Při dlouhodobém používání dochází k pozvolnému odstraňování stávajících inkrustů.
Provozní napětí: 230V AC
Proudový odběr: LM-2 IP54 < 2VA, LM-10 IP54 < 10VA, krytí IP54

Koupit v E-shopu
Produktový list


Teploměr TS-3

Charakteristika: Digitální regulátor teploty TS-3 je velice jednoduše a přesně nastavitelný pomocí tlačítek po 1st. C, indikace sepnutí relé pomocí LED. Možnost připojení dvou externích čidel a propojení s PC po datové lince.
Provozní napětí: 12V - 230V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr: 200mA

Koupit v E-shopu
Produktový list