Historie - RAMI CZ
Zásuvkové rozvodnice RAMI - Rami CZ - elektrotechnologie a elektronika

Historie

1994 - Založení firmy
Založení firmy RNDr. Radovanem Minářem pod počátečním názvem RNDr. Radovan Minář - RAMI. Zahájení výroby indikačních svítidel.

1996 - Vznik společnosti RAMI CZ
Založení nástupnické společnosti  RAMI CZ s.r.o.

1996 - Zahájení spolupráce ABB + OZ
Zahájena spolupráce se společností ABB a v rámci výrobního programu také se společností OEZ Letohrad (nosný program výroby).

1997 - Rozšíření společnosti
Zakoupením objektu bývalé Mateřské školky od Města Vyškov. Zahájení rekonstrukce a radikálních oprav objektu. Následné přesídlení do prostor na adrese Otakara Jaroše 235/11, Vyškov.

1997 – Maloobchodní prodej
Rozšíření společnosti o maloobchodní prodej se svítidly na adres: Masarykovo náměstí 110/46, Vyškov

1998 - Zahájení výroby pro OEZ
Zahájení výroby modulových prvků pro společnost OEZ Letohrad (nosný pogram výroby).

1998 - Investice do vývoje
Rozšíření vývojové skupiny pracovníků pro modulové prvky – investice do forem.

1999 - Zahájení provozu velkoobchodu
Ukončení rekonstrukce objektu na Otakara Jaroše a zahájen prodej ve velkoobchodu s elektroinstalačním materiálem pod vedením Šárky Faikové.

2000 - Rozšiřujeme služby pro zákazníky
V rámci rozšiřování služeb pro zákazníky nově poskytujeme také elektrorevize, revize plyn a správa budov.

2000 - Otevíráme relaxační studio Havaj
Expandujeme také do nových zajímavých odvětví a otevíráme Relaxační studio Havaj.

2001 - ITI Elektromontáže
Získáno oprávnění od INSTITUTU TECHNICKÉ INSPEKCE Praha na elektromontáže.

2001 – Prezentace firmy
Od roku 2001 se firma začíná prezentovat na výstavách Ampér v Praze a i na jiných meších neméně důležitých regionálních výstavách.

2003 - Certifikace ISO
Získáváme certifikát ISO 9001:2000.

2004 - Certifikace NBU
Prověření organizací Národní bezpečnostní úřad pro stupeň TAJNÉ.

2005 - Rozšiřujeme výrobu
Investujeme do rozšíření výroby elektroniky.

2006 – Rozšíření prodeje o bývalý sortiment skláren Libochovice
Skoupeny sklady svítidel po ukončené výrobě skláren.

2007 – Pořízen areál bývalého družstva Zvonovice
Začínají opravy a vytváření prostor pro rozšíření výroby a skladovacích prostor pro uskladnění velkého množství světel.

2007 – Rozšíření relaxačního studia Havaj
Po uvolnění prostor, začíná rekonstrukce a opravy a vytváření nových služeb v centru Havaj

2008 – Nákup nových technologií pro výrobu
Byla pořízena pájecí vlna z dotace EU pro regionální rozvoj s ohledem na rozšíření v celorepublikovém  měřítku, tak i do EU a mimo ni.

2008 - Zahájení výstavby nové budovy
Započala stavba nové budovy ve Vyškově. Během stavby byly odkryty také vzácné archeologické nálezy.

2010 - Otevření nové budovy
Otevření supermoderní budovy ve Vyškově na adrese Cukrovarská 498/13, Vyškov a stěhování všech divizí RAMI do tohoto komplexu. Přestěhování vedení, velkoobchodu a výroby.

2010 – Další rozšiřování Relexačního studia Havaj
Vznikly další prostory pro rozšiřování Relaxačního studia Havaj po kancelářích a vedení firmy RAMI

2010 – Změna sídla
Firma RAMI CZ s.r.o. změnila sídlo a od 17. 12. 2010 stala se pražskou firmou na adrese Holušická 2221/3, Praha 4

2010 – Nové bankovní spojení
Vytvoření dalšího bankovního spojení v bance Oberbank AG.

2011 – Rozšiřování sortimentu
Rozšiřování kapacit elektrotechnického velkoobchodu a navýšení zásob a sortimentu s výhledem na expanzi do celorepublikové působnosti a rozšíření prodeje.  Snaha o maximálně využítí nových skladových prostor a zázemí nového centra RAMI.

2011 – Ampér 2011
Zúčastnění první výstavy Ampér 2011v Brně na BVV, představení a prezentace velkoobchodu a výroby.

2011 – Otevření Světelného studia RAMI
Rozšíření prodeje svítidel do prostor nové budovy RAMI na ulici Cukrovarská. Přes 1000 druhů svítidel a mnoho dalšího zboží.